105 Postanowienia noworoczne

105 Postanowienia noworoczne